Selco Cod
Selco Cod

Yazılım ve güvenlik üzerine makaleler yazan günümüz teknolojisini yakından takip eden sıradan birisi...

Twitter


PHP 5.4 ile Gelen Trait ve Özellikleri

Trait kelime anlamı olarak özellik anlamına gelmektedir. Trait özelliğine kısaca multi inheritance de diyebiliriz. Bu özellik sayesinde kodları class(sınıf) için de veyahut trait içinde kullanabiliriz. İlk Trait örneğimiz;
<?php
trait ornek1
{
	function birinciFonk()
	{
		echo '1. fonksiyon bilgileri';
	}
}

trait ornek2
{
	use ornek1;
		function ikinciFonk()
		{
			self::birinciFonk();
			echo '2. fonksiyon bilgileri';
        }
 }
 
class genelOrnek
{
	# Burda sadece "ornek2" kullanıldı çünkü "ornek1", ornek2 için de kullanılmıştı.
    use ornek2;
}

$sinif = new genelOrnek;
$sinif->ikinciFonk();
?>
İkinci Trait örneğimiz
<?php
# Trait içindeki aynı isimdeki fonksiyonlarımızı "insteadof" operatörü ile sadece bir tanesini kullanılmasını sağlayabiliriz. 
# Daha sonra "as" özelliği ile ismini değiştirebiliriz.
trait ornek1
{
	function ornekFonksiyon()
	{
		echo 'birinci kodlar';
	}
}

trait ornek2
{
	function ornekFonksiyon()
	{
		echo 'ikinci kodlar';
	}
}

class genelOrnek
{
	use ornek1, ornek2
	{
		ornek2::ornekFonksiyon insteadof ornek1;
		ornek1::ornekFonksiyon as ornek2Fonksiyon;

	}	
}

$sinif = new genelOrnek;
$sinif->ornekFonksiyon();
$sinif->ornek2Fonksiyon();
?>
Bu kullanım ile ilgili şimdilik söyleyebileceklerim bunlardır. Bu verdiğim bilgiler OOP hakkında bilgisi sahibi olanlar için geçerli olduğunu da söyleyebileyim. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.


Yazı Hakkında Yorumlar